Larawan para sa araw na ito – Ang Isla ng Pandanon, Pilipinas

Snorkeling sa mala kristal na tubig sa Isla ng Pandanon, Pilipinas.

 

Kung ikaw ay pumunta dito mula sa aming mga social media channels tulad ng Facebook o Twitter isaalang-alang ang pagkuha ng iyong libreng account, at siguraduhin na sundan ang lahat  @exploretraveler @pilgrimtraveler @johngentry @vetvso@johngentryjr @karengentry @elijahgentry @floridagypsy at susundan ka naming pabalik.

Ang pagtulong na dalhin sa mundo ng sama-sama ang isang kaibigan sa isang pagkakataon. Kaya maglakbay at tuklasin na ang mundo ay puno ng mga kahanga-hangang mga tao.”- ExploreTraveler

@exploretraveler

Maligayang Pag-lalakbay,

ExploreTraveler Team

 @2017 ExploreTraveler. All Rights Reserved.

 

Facebook Comments

You may also like

Enjoying A Real Texas Experience In Fort Worth Texas USA

 Enjoying Unique Texas Life In Ft Worth Texas