Bakasyon at Scuba Diving sa Coral Reefs ng Pilipinas

Ang Coral Reef ng Pilipinas ay tahanan ng ilan sa mga pinaka magandang kapaligiran sa dagat sa mundo. Ang Pilipinas ay isang bahagi ng “coral triangle”. Ang tatsulok na ito ay tahanan ng libu-libong klase ng isda at iba pang mga hayop sa dagat. Ang mga reef ng tropiko ay ilan sa mga pinaka masagana … Continue reading Bakasyon at Scuba Diving sa Coral Reefs ng Pilipinas