Buko Juice: Paborito Ng Mga Pilipino

Buko Juice ay isa sa mga paborito sa Pilipinas! Ito ay masarap at nakaka-refresh. Makikita mo ang mga ito sa bawat kalye. Ito ay natagpuan sa abang naglalako sa gilid ng mga pinaka-eleganteng restaurant. Ito ay nagmula sa tubig ng buko at laman ng batang niyog at pagkatapos ay maari din itong dagdag ng gatas. … Continue reading Buko Juice: Paborito Ng Mga Pilipino