Philippines

The Amazing Treasures Of Taipei Taiwan

 Chiang Kai-shek Memorial Hall In Taipei Taiwan  Here you can enjoy the arts of China, linger in the elegant rooms,… Read More

Wonderful Adventures In The Philippines

The Traditional Banca Boat Of The Philippines The Philippines is a sovereign nation made up of 7,641 different islands.  The… Read More

A Philippine Photo Album Filled With Adventure

Manila, Philippines   Manila is the capital city of The Philippines and perhaps one of the most densely populated cities… Read More

Kalabaw ng Pilipinas na nasa Trabaho at nag-lalaro

 Kalabaw ng Pilipinas Ang kalabaw ng Pilipinas, ay ang golugod ng magsasaka. Nagtatrabaho sila nang husto sa mga palayan at… Read More

Asul na Alimangong Lumalngoy: Filipino Delicacy

Asul na Alimangong Lumalngoy: Filipino Delicacy Ang Asul na alimangong lumalangoy ay ilan sa mga matamis na alimango na mabibili.… Read More

Bangka: Pangingisda sa Carigara Bay Pilipinas

 Bangka: Ang Sasakyan ng mga Filipino sa Dagat Ang mga bangka ay karaniwang makikita sa Pilipinas. Ang islang bansang ito ng… Read More